Video

Video er i dag det mest brukte formatet for å få frem ditt budskap. En godt produsert video gir oppmerksomhet.

Forespørsel

Video for web og sosiale medier

Video til formidling er ikke bare egnet i sosiale medier, men også til presentasjoner og til hjemmesiden.

Bruk video til å få frem budskapet

Video er i dag det mest brukte formatet for å få frem ditt budskap. En godt produsert video tar din oppmerksomhet og er man tydelig i det man vil formidle vil man nå ut til flere.

Vi lager de fleste typer filmer tilpasset ditt budskap og budsjett. Oppdaterte teknologier og aktuelle trender gjør at du når langt med din video. Vi har lang erfaring og gode referanser.

Vi lager reklamefilmer, infografikk / infovideoer, teksting av filmer, oversetting, klipping, animering og det meste innen videoteknikk.

Engasjerer umiddelbart

Rask og effektiv kommunikasjon

Kan brukes på tvers av plattformer

Spissere kommunikasjon

* Definert i egen avtale