Kontakt
Svolvær
11.8°C

Hvorfor infografikk virker

Infografikk, eller infographics på engelsk, er fortsatt et ukjent begrep for mange. Infografikk kan beskrives som "en visuell representasjon av informasjon eller data".

Hedda
13. juli 2024

Mer infografikk

De siste årene har vi sett en stor økning av infografikk som en del av informasjonsformidlingen. Særlig i sosiale medier. Infografikk kan påvirke til å tenke gjennom et tema, til kjøp av produkter eller tjenester, til å diskutere tema med familie og venner, til å forandre mening eller til å endre livsstil.

Visuell informasjon er best

Hjernen tilegner seg visuell informasjon mye bedre enn skriftlig informasjon. Inntoget av smarttelefoner har gjort at vi stadig blir dårligere til å konsentrere oss over tid og ofte blir ren tekst rett og slett ikke lest. Ifølge en undersøkelse gjort av Infographic World er så mye som 90% av all informasjon hjernen oppfatter visuell. Visuell informasjon firedobler læringskapasiteten og gjenkjennelseseffekten sammenlignet med skriftlig informasjon. Da sier det seg selv at infografikk er et effektivt markedsføringsmedium.

“Hjernen tilegner seg visuell informasjon mye bedre enn skriftlig informasjon.”

I undersøkelsen ser de også på hvilke medium som har størst effekt på læring og gjennkjenning. Der troner inforgrafikk øverst med 61%, foran reklamer (55%), Power Points (48%), artikler med bilder (46%), artikler med bare tekst (38%) og bloggartikler (36%).

Så hvis din bedrift ennå ikke har tatt i bruk infografikk i sin informasjonsformidling og markedsføring, er det på tide å starte nå.

Eksempel på infografikk