Kontakt
Svolvær
-2.1°C

GDPR og fremtidens markedsføring

Det stormer rundt sosiale medier og deres bruk av personopplysninger i målrettet markedsføring. Hva bør bedriftene gjøre for å forberede seg til framtidens markedsføring?

Hedda
14. april 2024

Dagens GDPR

Etter personvernforordningen sitt inntog (GDPR) har reglene stadig blitt strengere uten at det har fått særlig konsekvenser hverken for de store aktørene som eier plattformene, eller for alle bedriftene som bruker dem til markedsføring i hverdagen. Dette kan imidlertid snart endre seg.

Schrems II-dommen

Schrems II-dommen fra 2020 har gjort det ulovlig å dele data med alle firma tilhørende utenfor EØS. Da denne dommen ikke fikk særlig praktiske konsekvenser, klaget NOYB (Max Schrems sitt selskap) inn 101 europeiske virksomheter for brudd på reglene, deriblant norske Sbanken, Telenor Group og Good Game AS. Utfallet av disse sakene kan bli at blant annet Facebook blir ulovlig å bruke for bedrifter i Norge.

Hva skjer hvis Facebook forsvinner?

Mange bedrifter har satset hardt på å bygge kanalen sin på Facebook og markedsføring der. Hva skjer hvis denne muligheten forsvinner over natten? Da gjelder det å ha flere ben å stå på. De som også har en sterk hjemmeside er mye bedre rustet hvis/når dette skjer.

Hjemmeside for framtiden

For bedriftene er det viktig å ruste seg for en mye strengere regulering av datadeling enn vi har hatt til nå. Vi må ha full kontroll på kanalene vi bruker og da vil hjemmesiden, e-post og SMS få en enda viktigere rolle i årene som kommer. Det er viktig at hjemmesiden er lagd med et CMS der du har kontroll på datadelingen.

 Er din bedrift klar til å møte framtiden?

 Webium leverer GDPR-sikre hjemmesider med brukervennlig innholdsstyring.

Kilde:
https://www.datatilsynet.no/regelverk-og-verktoy/internasjonalt/retningslinjer-og-uttalelser-fra-personvernradet/nye-retningslinjer-og-plan-for-schrems-ii-anbefalinger/