Bygg Arena Arendal

Byggsektorens ledende virksomheter og foreninger går sammen om å skape oppmerksomhet om bygg-, anlegg- og eiendomsnæringens betydning for samfunn og verdiskapning.

Besøk